STAVBY SVÉPOMOCÍ
Stavba svépomocí - S radostí a úsporně za vysněným domem

CO OBSAHUJE STAVEBNICE DOMU ?


Stavebnice zahrnuje kvalitní, maximálně připravené materiály a komponenty, které s pomocí připravených postupů, návodů a realizačních detailů výrazně ulehčí práci stavebníka a vybraných živnostníků a přispějí k úsporám času při stavbě - a tím i výsledné ceny rodinného domu.

Stavebnice je rozdělena na 3 etapy – bloky. Toto dělení se osvědčilo z důvodu financování a zpracování materiálu na stavbě. Nedochází k poškození či nebezpečí zbytečných ztrát uložením na stavbě. Součástí ceny stavebnice je doprava na místo stavby (stavebník zajišťuje pouze vyložení)!


1. BLOK - ZÁKLADY


Zahrnuje ztracené bednění - izolační tvarovky soklů základů TERMO pro nepodsklepené rodinné domy. Tvarovky nahrazují a zefektivňují pracné způsoby bednění a zateplování do jediného kroku, odstraňují tepelný most a vyhovují zpřísněným tepelně-izolačním požadavkům daných ČSN 730540-2. Tvarovky se vyrábějí dle potřeb konkrétní stavby, zahrnují kromě základních tvarovek i rohové dílce.


Používané rozměry a vlastnosti tvarovek:
  výška venkovní stěny (extrudovaný polystyrén tl.80 mm) ... 600 mm
  výška vnitřní stěny (stabilizovaný polystyrén tl.60 mm) ... 450 mm (dle tloušťky podkladního betonu 150 mm)
  tuhost tvarovek při ukládání betonové směsi je zajištěna zapuštěnými ocelovými pozinkovanými tyčemi
   v izolačních rozpěrách, v čelech stěn jsou polodrážky pro vzájemné spojení - zasunutí sousedních dílců,
   které tak stabilizují vytvořenou soklovou stěnu
  tvarovky jsou opatřeny plastovými kotevními trny, které zajišťují po zatvrdnutí betonu spolupůsobení
   venkovní stěny s betonovým jádrem soklu základu
  venkovní stěna tvarovky z nenasákavého extrudovaného polystyrénu s vaflovou strukturou je ideálním
   podkladem pro finální povrchovou úpravu soklu (např. mozaikovou omítku či mrazuvzdorný keramický obklad)

Pro větší rozlišení klikněte na náhled obrázku

Kladečský výkres základových tvarovek TERMO Izolační tvarovky TERMO základových soklů nepodsklepených objektů


Blok - základy - foto 01 Blok - základy - foto 02

Blok - základy - foto 03 Blok - základy - foto 04


2. BLOK - STĚNY, STROP


Blok zahrnuje kompletní sortiment sendvičových tvárnic TERMO, pro následné vylití betonovou směsí, s tloušťkou izolace 200 mm (R= 5,11 m2KW-1). V nabídce je i osvědčené řešení z pórobetonových tvárnic tl. 375 mm (400 mm), lepených na zdící tmel, původně v technologii popílkové (šedé), nyní pískové (bílé pórobetonové tvárnice).

Součástí obou variant jsou překlady, průvlaky a věnce s vloženým výztužným košem a připravenou výztuží pro vybetonování na stavbě. Stropní konstrukce (u řady MODUL) je řešena ve formě skládaných betonových stropů nebo dřevěných impregnovaných stropních konstrukcí.

U přízemních RD – bungalovů řady OPTIMAL není stropní konstrukce, zavěšený zateplený podhled vynáší dřevěný sbíjený vazník zastřešení.

Pro větší rozlišení klikněte na náhled obrázku

Řez stěnou z tvarovek Skladba tvarovek

Řez vyzdívanou stěnou Blok - stěny, strop - foto 02

Blok - stěny, strop - foto 03 Blok - stěny, strop - foto 04


3. BLOK – KROV, KRYTINA


Zahrnuje vazníkový celodřevěný krov, plně impregnovaný, spojovaný ocelovými pozinkovanými lisovanými deskami, včetně štítových konzolových vazníků a zavětrovacích vazníků. Dřevěné laťování a kontralatě (veškeré prvky jsou impregnovány). Ocelové spojovací a kotevní prvky krovu (pevnostní natloukací kotvy, zavětrovací pásovina, pozinkované kotevní prvky, šrouby, závitové tyče, podložky, konvexní hřebíky a jiné). Pojistná kontaktní fólie na celou střešní plochu.

Kompletní sortiment taškové krytiny – s 5-ti barevnými odstíny a zárukou 30 let - (s větracími taškami, sněhovými taškami, krajovkami, hřebenáči, větracími pásy, odvětracími komplety, výlezovým oknem a dalšími doplňky.)


POZNÁMKA:
Součástí ceny všech bloků je doprava na místo stavby (stavebník zajišťuje pouze vyložení), krytina je standardně rozvážena vozidly s hydraulickou rukou.

Pro větší rozlišení klikněte na náhled obrázku

Řez střešní roviny Schématický půdorys krovu

Vazník MODUL Blok - krov, krytiny - foto 01

Blok - krov, krytiny - foto 02 Blok - krov, krytiny - foto 03

Blok - krov, krytiny - foto 04 Střecha BESK - lesk i mat


úvodní stránka


© STAVBY SVÉPOMOCÍ    Tel.: (+420) 601 234 140    E-mail: info@stavomodul.cz    Web: www.stavbysvepomoci.cz    Nakládání s osobními údaji